Casino Roulette

Till skillnad från andra casinobordspel är reglerna i roulette väldigt enkla. Om du är n till casino roulette eller nätroulette så måste du först bli bekant med alla rouletteregler innan du börjar spela.

Vår roulettereglersguide finns här för att lära dig exakt hur spelet fungerar. Du måste bara lära dig dessa grundläggande regler och sedan är du redo att börja snurra hjulen!

Grundläggande spelregler

Spelet börjar när croupiern har tagit alla förlorande satsningar från bordet och betalat alla vinnare. Du får sedan en massa tid på dig att göra dina satsningar med marker innan croupiern snurrar hjulet.

Du får göra satsningar när hjulet har börjat snurra men inte efter kulan har tappats. När croupiern meddelar att "inga fler satsningar" får göras får du inte göra fler satsningar. Du får inte röra eller ändra dina marker på något vis.

När kulan hara landat i en lucka sätter croupiern en marker (eller en "dolly") på bordets layout på motsvarande siffra eller ovanpå marker som har lagts på den siffran. Croupiern tar sedan bort förlorande satsningar från bordet och betalar de som har vunnit sina satsningar.

Enligt rouletteregler kan ingen spelare göra en ny satsning medan det ligger kvar marker på bordet. De kan inte ta marker från bordet själva. Croupiern tar bort alla marker och endast då får spelare göra nya satsningar och leka runt med sina marker.

På landbaserade casinon kan man bara spela om man planerar på att spendera riktiga pengar. Om du sätter dig och inte gör någon satsning kommer croupiern be dig att gå därifrån, även om det inte finns någon annan vid bordet och ingen annan spelar.

Olika typer av satsningar

Det finns två huvudsakliga typer av satsning i roulette - "Outside Bets" och "Inside Bets".

Outside Bets

En outside bet är en satsning med relativt bra odds som görs på allt som är mest troligt att hända i spelet. Detta inkluderar even money bets, till exempel att kulan hamnar på:

Röda eller svarta siffror

Udda eller jämna siffror

Siffror mellan 1 och 18

Siffror mellan 19 och 36

Du kan också göra följande typer av Outside Bets:

Dozen Bet - görs på den första (1-12), andra (13-24) eller tredje (25-36) gruppen av 12 siffror.

Column Bet - görs på alla 12 siffror i alla tre vertikala linjer av siffror som du ser på bordets layout. Här lägger du din marker i området nedanför den sista siffran i kolumnen.

Snake Bet - en speciell typ av Dozen Bet som följer ett ormliknande mönster på spelets layout, som består av 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32 och 34.

Inside Bets

Inside Bets har längre odds eftersom dessa satsningar görs på saker som mindre troligt händer. Vissa casinon har marker i olika färger för Inside Bets. Inside Bets kan vara följande:

Straight-Up - görs på en enkel siffra

Split - görs på två horisontellt eller vertikalt intilliggande rutor. Här lägger du dina marker på linjen som ligger mellan dem.

Street - görs på tre siffror i en horisontell linje. Här lägger du dina marker på siffran som ligger längst till höger eller längst till vänster.

Corner/Square - görs på fyra siffror som bildar en fyrkant på speletts layout som 1, 2, 4 och 5. Här sätter du din marker i mitten av fyra rutor.

Six Line/Double Street - görs på två intilliggande linjer och totalt sex nummerlådor.

Trio - på tre siffror inklusive 0. Detta finns bara som alternativ i Single Zero Roulette. Här sätter du din marker där 0, 1 och 2 möts eller där 0, 2 och 3 möts.

Basket - i Single Zero Roulette är detta en satsning som täcker 0, 1, 2 och 3. I Double Zero Roulette kan denna satsning täcka 0, 1 och 2, 0, 00 och 2 eller 00, 2 och 3. Det beror liksom på vilken variant av spelet som du spelar.

Top Line - en satsning på rutorna 0, 00, 1, 2 och 3. Finns bara i Double Zero spel.

Vanligtvis finns det gränser för de minsta och högsta summorna du kan satsa både för Inside Bets och Outside Bets. Forska runt lite mellan olika casinon eftersom detta skiljer sig mellan olika casinon.